Lön & löneförhandling


Levnadskostnad runt om i världen
Jämför levnadskostnad mellan olika städer i världen.

Läs mer


Frågor om jobb i Europa - kontakta EURES-rådgivare
EURES-rådgivare är utbildade specialister som tillhandahåller de tre grundläggande EURES-tjänsterna, dvs. information, vägledning och platsförmedling, både för arbetssökande och arbetsgivare som är intresserade av den europeiska arbetsmarknaden. De har specialkunskaper när det gäller praktiska, juridiska och administrativa frågor i samband med jobbrörlighet.
Här kan du söka efter en rådgivare i din region!

Läs mer